en en

Základné charakteristiky devízového trhu v SR v auguste 1999

  USD EUR Ostatné meny Celkom
Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov
(mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD)
Obchody slovenských bánk bez účasti zahraničných bánk 1817,6 62,3 466 1080,8 37,1 606 17,1 0,6 41 2915,5 1113
Obchody slovenských bánk so zahraničnými bankami 2618,5 64,5 753 1390,8 34,3 429 48,1 1,2 20 4057,4 1202
Devízový trh v SR okrem NBS 4436,1 63,6 1219 2471,5 35,4 1035 65,3 0,9 61 6972,9 2315