en en

Základné charakteristiky devízového trhu v SR v decembri 1999

  USD EUR Ostatné meny Celkom
Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov
(mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD)
Obchody slovenských bánk bez účasti zahraničných bánk 1152,2 60,7 321 727,8 38,3 627 19,6 1,0 36 1899,5 984
Obchody slovenských bánk so zahraničnými bankami 2010,1 74,6 655 675,9 25,1 376 9,5 0,4 17 2695,5 1048
Devízový trh v SR okrem NBS 3162,3 68,8 976 1403,7 30,5 1003 29,1 0,6 53 4595,0 2032