en en

Základné charakteristiky devízového trhu v SR v februári 1999

  USD EUR Ostatné meny Celkom
Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov
(mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD)
Obchody slovenských bánk bez účasti zahraničných bánk 911,4 26,6 315 2326,0 67,9 1152 188,6 5,5 111 3426,0 1578
Obchody slovenských bánk so zahraničnými bankami 1781,1 63,9 521 979,3 35,1 378 28,7 1,0 28 2789,1 927
Devízový trh v SR okrem NBS 2692,5 43,3 836 3305,3 53,2 1530 217,3 3,5 139 6215,1 2505