en en

Základné charakteristiky devízového trhu v SR v januári 1999

  USD EUR Ostatné meny Celkom
Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov
(mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD)
Obchody slovenských bánk bez účasti zahraničných bánk 1066,7 30,3 332 2251,5 64,0 809 199,9 5,7 147 3518,0 1288
Obchody slovenských bánk so zahraničnými bankami 2161,9 67,8 571 968,4 30,4 303 60,3 1,9 30 3190,6 904
Devízový trh v SR okrem NBS 3228,6 48,1 903 3219,9 48,0 1112 260,2 3,9 177 6708,6 2192