en en

Základné charakteristiky devízového trhu v SR v júli 1999

  USD EUR Ostatné meny Celkom
Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov
(mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD)
Obchody slovenských bánk bez účasti zahraničných bánk 1475,3 74,3 459 503,2 25,3 477 7,6 0,4 39 1986,0 975
Obchody slovenských bánk so zahraničnými bankami 2020,8 54,9 652 1643,2 44,7 358 15,6 0,4 23 3679,6 1033
Devízový trh v SR okrem NBS 3496,0 61,7 1111 2146,4 37,9 835 23,2 0,4 62 5665,6 2008