en en

Základné charakteristiky devízového trhu v SR v máji 1999

USD EUR Ostatné meny Celkom
Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov
(mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD)
Obchody slovenských bánk bez účasti zahraničných bánk 708,7 33,8 258 1297,5 61,9 945 88,4 4,2 60 2094,5 1263
Obchody slovenských bánk so zahraničnými bankami 1427,8 55,2 581 1145,5 44,3 438 14,0 0,5 20 2587,3 1039
Devízový trh v SR okrem NBS 2136,5 45,6 839 2443,0 52,2 1383 102,4 2,2 80 4681,8 2302