en en

Základné charakteristiky devízového trhu v SR v marci 1999

  USD EUR Ostatné meny Celkom
Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov Objem Počet obchodov
(mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD) (%) (mil. USD)
Obchody slovenských bánk bez účasti zahraničných bánk 855,8 33,2 281 1627,5 63,1 1054 94,0 3,6 100 2577,3 1435
Obchody slovenských bánk so zahraničnými bankami 1926,5 65,7 657 996,7 34,0 385 10,0 0,3 23 2933,2 1065
Devízový trh v SR okrem NBS 2782,3 50,5 938 2624,2 47,6 1439 104,0 1,9 123 5510,5 2500