en en

Hrubá zahraničná zadlženosť Slovenskej republiky v roku 2002

(mil. USD)

31.3.30.6.30.9.31.12
I. Vláda:2 856,82 907,12 902,73 305,5
Krátkodobý dlh0,033,40,00,0
Nástroje peňažného trhu0,033,40,00,0
Pôžičky0,00,00,00,0
Obchodné úvery0,00,00,00,0
Ostatné pasíva0,00,00,00,0
Dlhodobý dlh2 856,82 873,72 902,73 305,5
Dlhopisy a zmenky2 069,12 028,82 106,82 361,5
Pôžičky787,7844,9795,9944,1
Obchodné úvery0,00,00,00,0
Ostatné pasíva0,00,00,00,0
II. Centrálna banka (NBS):509,3449,7448,8434,7
Krátkodobý dlh86,50,019,60,0
Nástroje peňažného trhu0,00,00,00,0
Pôžičky86,50,019,60,0
Hotovosť a vklady0,00,00,00,0
Ostatné pasíva0,00,00,00,0
Dlhodobý dlh422,8449,7429,2434,7
Dlhopisy a zmenky0,00,00,00,0
Pôžičky249,2276,1255,6261,1
Hotovosť a vklady0,00,00,00,0
Ostatné pasíva173,6173,6173,6173,6
III. Bankový sektor:793,7962,5825,31 535,2
Krátkodobý dlh645,2819,3687,41 289,5
Nástroje peňažného trhu0,00,00,00,0
Pôžičky33,035,253,460,6
Hotovosť a vklady577,5667,8540,0901,1
Ostatné pasíva34,8116,294,0327,8
Dlhodobý dlh148,5143,2137,9245,7
Dlhopisy a zmenky1,13,56,01,2
Pôžičky44,047,047,375,7
Hotovosť a vklady44,552,052,064,4
Ostatné pasíva58,940,832,5104,4
IV. Ostatné sektory:5 593,56 167,86 100,46 050,1
Krátkodobý dlh1 619,31 856,41 925,72 183,5
Nástroje peňažného trhu8,91,61,95,0
Pôžičky166,3198,9206,1241,0
Hotovosť a vklady0,00,00,00,0
Obchodné úvery1 444,11 655,91 717,71 937,4
Ostatné pasíva0,00,00,00,0
Dlhodobý dlh3 974,24 311,44 174,73 866,7
Dlhopisy a zmenky222,9398,9408,1422,3
Pôžičky3 678,53 834,93 678,53 351,6
Hotovosť a vklady0,00,00,00,0
Obchodné úvery72,877,688,192,7
Ostatné pasíva0,00,00,00,0
V. Priame investície: medzipodnikové pôžičky1 466,71 545,01 603,91 862,7
Pasíva voči podnikom priamej investície v zahraničí1,11,61,41,5
Pasíva voči priamym zahraničným investorom1 465,61 543,41 602,51 861,2
HRUBÁ ZAHRANIČNÁ ZADLŽENOSŤ11 220,012 032,111 881,113 188,2