en en

Efektívne výmenné kurzy

Indexy nominálneho a reálneho efektívneho výmenného kurzu (na báze spotrebiteľských cien, cien výrobcov, cien priemyselnej výroby a jednotkových nákladov práce) zostavované v NBS pre slovenskú ekonomiku.

Nominálny (NEER) a reálny efektívny výmenný kurz (REER) pre slovenskú ekonomiku

146 kB


Dátum poslednej aktualizácie 4. sep 2023