en en

Makroekonomické predikcie vybraných bánk

Makroekonomické predikcie vybraných bánk

  • Predikcie na dané obdobie predstavujú priemer a rozpätie odhadov jednotlivých ukazovateľov od analytikov 6 vybraných bánk v SR (Slovenská sporiteľňa, Všeobecná úverová banka, Tatra banka, UniCredit Bank Slovakia, Československá obchodná banka a 365.bank).
  • Údaje sú aktualizované mesačne, do 25 dní po skončení referenčného mesiaca.

Na aktuálne obdobie (štvrťrok, mesiac):

Na koniec aktuálneho roka (december):

Poznámka: Od júla 2017 predikcia HICP inflácie ako priemer za rok

Na koniec nasledujúceho roka (december):

Poznámka: Od júla 2017 predikcia HICP inflácie ako priemer za rok