en en

Vasiľ Roman

Výskum, Vasiľ Roman

poradca guvernéra

Oblasť výskumu:
  • finančná stabilita
  • empirické financie
  • environmentálna ekonómia

2023

KALMAN, Jozef – KLACSO, Ján – VASIĽ, Roman, ZEMAN, Juraj. 2023. Bude prechod na uhlíkovo neutrálny svet bolieť slovenské banky?. Výskumná štúdia NBS 07/2023.

2021

2021

CESNAK, Martin – KLACSO, Ján – VASIĽ, Roman. 2021. Analýza vplyvu opatrení v oblasti poskytovania úverov domácnostiam. Príležitostná štúdia NBS 3/2021.

2021

IRC Task Force (including VASIĽ, Roman). 2021. The IMF’s role in sovereign debt restructurings. Príležitostná štúdia ECB, č. 262.

2017

POVALA, Pavol – VASIĽ, Roman. 2017. Prognóza časovej štruktúry úrokových sadzieb na Slovensku. Výskumná štúdia MF SR, č. 42.

Dátum Číslo Názov