en en

Optický premenlivý prvok

Optický premenlivý prvok – v tvare polmesiaca sa nachádza na lícnej strane bankovky a je vytlačený technológiou tlače z hĺbky s  použitím špeciálnych pigmentov s premenlivými optickými vlastnosťami. Na 5000 Sk bankovke je jeho odtieň pri pohľade kolmo na bankovku zlatý a pri pohľade proti svetlu v uhle 30 až 40 stupňov sa zmení na zelený. Na 1000 Sk bankovke sa farba trojuholníka zmení z  fialovočervenej na zlatozelenú (len vzor 1993 a 1995).

vzor 1995
vyobrazenie ochranného prvku

Na 200 Sk bankovke vzoru 1999 sú v kupóne technikou sieťotlače opticky premenlivou farbou vytlačené štylizované lipové listy. Ich odtieň je pri pohľade kolmo na bankovku zelený a pri zmene uhla pohľadu sa mení na fialovočervený. Na 1000 Sk bankovke vzoru 1999 sú opticky premenlivou farbou vytlačené dva štylizované tŕne ruže, ktorých farba sa mení z fialovočervenej na zlatozelenú. Na 5000 Sk bankovke vzoru 1999 je opticky premenlivou farbou vytlačený štylizovaný obraz slnka s lúčmi, ktorého farba sa mení zo zlatej na zelenú. Na 500 Sk bankovke vzoru 2000 je opticky premenlivou farbou vytlačený štylizovaný obrazec hlavy orla, ktorej odtieň sa mení zo zelenej farby na modrú.

vzor 1999
vyobrazenie ochranného prvku
vyobrazenie ochranného prvku

Ochranné prvky bankoviek