en en

Jozef Škultéty – 150. výročie narodenia

Pamätná strieborná minca v nominálnej hodnote 200 Sk

Bankovky a mince, Jozef Škultéty – 150. výročie narodenia
Bankovky a mince, Jozef Škultéty – 150. výročie narodenia

Jozef Škultéty (25.11. 1853 – 19.1. 1948) – literárny kritik a historik, prozaik, jazykovedec, editor, prekladateľ a publicista, doživotný správca Matice slovenskej a univerzitný profesor – patrí k vedúcim osobnostiam slovenského národného hnutia a bojovníkom za národný život a slovenskú kultúru. Začínal publikovaním poviedok, významnejšie sú však jeho literárnokritické a literárnohistorické diela. Na stránkach Slovenských pohľadov a Národných novín predstavoval a kriticky hodnotil tvorbu súčasných i starších slovenských autorov, slovanskú a inú svetovú literatúru. Venoval sa tiež historickým prácam. Zaoberal sa jazykovedou, pričom sa zameral najmä na gramatiku a spisovnú normu slovenčiny. Absolvoval študijnú cestu do Ruska, nadviazal styky s poprednými osobnosťami Ruska, Srbska, Poľska i Švédska, ktoré ho neraz navštívili. Svojou činnosťou viac ako pol storočia výrazne ovplyvňoval a usmerňoval vývin a rozvoj politického, kultúrneho, literárneho a vedeckého života na Slovensku.

 • Popis mince

  Lícna strana:
  Na líci mince je uprostred mincového poľa zobrazená druhá budova Matice slovenskej v Martine, dlhoročného pôsobiska Jozefa Škultétyho. Nad budovou je štátny znak, pod ňou je uvedený názov štátu Slovenská republika a pri spodnom okraji mince je letopočet razby 2003.

  Rubová strana:
  Na rube mince je zobrazený portrét Jozefa Škultétyho, pod ním je uvedené meno a priezvisko Jozef Škultéty a letopočty, označujúce rok jeho narodenia a úmrtia. Vpravo od portrétu je označenie nominálnej hodnoty 200 Sk. Pri ľavej spodnej časti portrétu sú iniciálky mena a priezviska autora výtvarného návrhu mince Miroslava Ronaia MR a značka Mincovne Kremnica.

 • Údaje o minci
  Autor:Miroslav Ronai
  Materiál:Ag 750, Cu 250
  Hmotnosť:20 g
  Priemer:34 mm
  Hrana:nápis: „VYTRVALOSŤ A VERNOSŤ NÁRODNÉMU IDEÁLU“
  Výrobca:Mincovňa Kremnica (Slovenská republika)
  Rytec:Dalibor Schmidt
  Náklad:11 500 ks
  z toho v proof vyhotovení: 2 700 ks
  Emisia:3. 11. 2003
  Demonetizované:500 v bežnom vyhotovení (rok 2006)