en en

Imrich Karvaš – 100. výročie narodenia

Pamätná strieborná minca v nominálnej hodnote 200 Sk

Bankovky a mince, Imrich Karvaš – 100. výročie narodenia
Bankovky a mince, Imrich Karvaš – 100. výročie narodenia

Imrich Karvaš (25.2.1903 – 20.2.1981) – národohospodár, právnik, vysokoškolský pedagóg a publicista – bol nielen popredným medzinárodne uznávaným odborníkom, ale aj presvedčeným humanistom a vlastencom.

Stal sa významným predstaviteľom hospodárskej politiky a jej úspešným realizátorom. Bol spoluzakladateľom časopisu Politika a redaktorom mesačníka Hospodárske rozhľady. Publikoval 13 monografií, množstvo odborných článkov, prednášal v Európe i USA. V roku 1938 ho vymenovali za ministra československej vlády. V rokoch 1939 – 1944 zastával funkciu guvernéra Slovenskej národnej banky a výrazne sa pričinil o priaznivý hospodársky vývoj Slovenska v ťažkých vojnových časoch. Ako guvernér SNB a predseda Najvyššieho úradu pre zásobovanie sa zapojil do príprav Slovenského národného povstania, za čo ho fašisti zatkli a odsúdili na smrť. Po oslobodení pomáhal pri ekonomickej obnove Slovenska. Odmietol spoluprácu s komunistickým režimom, bol krivo obvinený zo špionáže a velezrady a odsúdený, amnestovaný v roku 1960 a úplne rehabilitovaný až v roku 1969.

 • Popis mince

  Lícna strana:
  Na líci mince je uprostred mincového poľa zobrazená budova, v ktorej Imrich Karvaš pôsobil ako guvernér vtedajšej Slovenskej národnej banky a po vzniku Slovenskej republiky bola od roku 1993 takmer 10 rokov aj sídlom Národnej banky Slovenska. V pravej hornej časti budovy je zakomponovaný štátny znak, pod budovou je v dvoch riadkoch uvedený názov štátu SLOVENSKÁ REPUBLIKA, pod ním letopočet razby 2003 a značka Mincovne Kremnica MK. Pri pravom okraji mince je uvedená jej nominálna hodnota 200 Sk.

  Rubová strana:
  Na rube mince je zobrazený portrét Imricha Karvaša. Do jeho pravej spodnej časti je zakomponované meno a priezvisko IMRICH KARVAŠ, pod ním sú letopočty, označujúce rok jeho narodenia a úmrtia. Iniciálky mena a priezviska autora výtvarného návrhu mince Miroslava Ronaia „MR“ sú pri spodnom okraji mince.

 • Údaje o minci
  Autor:Miroslav Ronai
  Materiál:Ag 750, Cu 250
  Hmotnosť:20 g
  Priemer:34 mm
  Hrana:nápis: „NÁRODOHOSPODÁR – HUMANISTA – EURÓPAN“
  Výrobca:Mincovňa Kremnica (Slovenská republika)
  Rytec:Filip Kuzmín
  Náklad:12 800 ks
  z toho v proof vyhotovení: 3 000 ks
  Emisia:25. 2. 2003
  Demonetizované:900 v bežnom vyhotovení (rok 2006)