en en

Svetové dedičstvo UNESCO – Bardejov, mestská pamiatková rezervácia

Pamätná strieborná minca v nominálnej hodnote 200 Sk

Bankovky a mince, Svetové dedičstvo UNESCO – Bardejov, mestská pamiatková rezervácia
Bankovky a mince, Svetové dedičstvo UNESCO – Bardejov, mestská pamiatková rezervácia

Bardejov, administratívne a kultúrne centrum horného Šariša, leží v severovýchodnej časti Slovenska. Niekdajšie slobodné kráľovské mesto je charakteristické množstvom pamiatok, ktoré tvoria jeden z najvzácnejších urbanistických celkov na Slovensku. Bohatá svetská i cirkevná výstavba, ktorá mu i dnes vtláča stredoveký charakter, je výsledkom jeho rozkvetu v 14. a 15. storočí. Najvzácnejšou stavbou je monumentálny chrám sv. Egídia. Jeho jedenásť krídlových gotických oltárov s tabuľovými maľbami patrí k svetovým unikátom. Pozornosť si zasluhuje námestie lemované meštianskymi domami gotického a renesančného pôvodu a mestská radnica zo začiatku 16. storočia. Gotické opevnenie patrí k najzachovalejším mestským hradbovým systémom v európskom kontexte. V roku 2000 bolo historické jadro mesta spolu so zachovalým komplexom židovskej synagógy a rituálnych kúpeľov zapísané do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.

 • Popis mince

  Lícna strana:
  Na líci mince sú uprostred mincového poľa zobrazené architektonické dominanty bardejovského námestia – vľavo Kostol svätého Egídia, vpravo mestská radnica. Nad nimi je umiestnený štátny znak, pri hornom okraji mince názov štátu SLOVENSKÁ REPUBLIKA a pri spodnom okraji mince nominálna hodnota 200 SLOVENSKÝCH KORÚN. Vľavo pri kostole je značka Mincovne Kremnica a pod ňou sú štylizované iniciálky autora výtvarného návrhu Jána Černaja.

  Rubová strana:
  Na rube mince je uprostred mincového poľa zobrazený dobový plán Bardejova so stredovekým opevnením, vpravo od neho erb mesta. Nápis SVETOVÉ DEDIČSTVO UNESCO je pri hornom okraji mince, pod ním letopočet razby 2004 a pri spodnom okraji mince názov mesta BARDEJOV.

 • Údaje o minci
  Autor:Ján Černaj
  Materiál:Ag 750, Cu 250
  Hmotnosť:20 g
  Priemer:34 mm
  Hrana:nápis: „WORLD HERITAGE – PATRIMOINE MONDIAL“ (Svetové dedičstvo)
  Výrobca:Mincovňa Kremnica (Slovenská republika)
  Rytec:Dalibor Schmidt
  Náklad:12 000 ks
  z toho v proof vyhotovení: 3 600 ks
  Emisia:30. 8. 2004