en en

Bratislavské korunovácie – 350. výročie korunovácie Leopolda I.

Pamätná strieborná minca v nominálnej hodnote 200 Sk

Bankovky a mince, Bratislavské korunovácie – 350. výročie korunovácie Leopolda I.
Bankovky a mince, Bratislavské korunovácie – 350. výročie korunovácie Leopolda I.

V prvej tretine 16. storočia ohrozovali Uhorsko pustošivé nájazdy Turkov. Po tragickej bitke pri Moháči v roku 1526 Turci rýchlo postupovali dovnútra krajiny. Po obsadení hlavného mesta Budína rozhodol Uhorský snem v roku 1536, že hlavným a korunovačným mestom Uhorska bude Prešporok (dnešná Bratislava). V priebehu rokov 1563 – 1830 bolo v gotickom Dóme sv. Martina korunovaných 11 panovníkov a 8 kráľovských manželiek. Kráľa korunoval spravidla najvyšší cirkevný hodnostár krajiny – ostrihomský arcibiskup a asistovali mu ďalší cirkevní a svetskí hodnostári.

Ako šiesty z uhorských kráľov bol v Prešporku 27. júna 1655 korunovaný Leopold I., syn Ferdinanda III, ako sotva 15-ročný princ. Počas jeho dlhej vlády, ktorá trvala až do jeho smrti v roku 1705, boli z Uhorska vyhnaní Turci a definitívne sa skončila nadvláda Osmanskej ríše.

 • Popis mince

  Lícna strana:
  Na líci mince je v ľavej časti dobové zobrazenie Bratislavy s Dómom sv. Martina a Bratislavským hradom, pod ktorým je stuha s letopočtom razby 2005. V pravej hornej časti mince je umiestnený štátny znak a pod ním je označenie nominálnej hodnoty. Názov štátu SLOVENSKÁ REPUBLIKA je v opise pri spodnom okraji mince. Štylizované iniciálky mena a priezviska autorky výtvarného návrhu Márie Poldaufovej MP a značka mincovne mW sú nad stuhou pri ľavom okraji mince.

  Rubová strana:
  Na rube mince je uprostred mincového poľa, v kruhu evokujúcom korunovačnú medailu, zobrazený portrét kráľa Leopolda I. s vavrínovým vencom na hlave. Okolo portrétu je latinský text s kráľovským korunovačným heslom CONSILIO ET INDVSTRIA (S rozvahou a usilovnosťou) v hornej časti a menom a titulom uhorského kráľa v dolnej časti. Okolo portrétu je v zaujímavej kompozícii uvedený text KORUNOVÁCIA LEOPOLDA I. BRATISLAVA a rok korunovácie 1655.

 • Údaje o minci
  Autor:Mária Poldaufová
  Materiál:Ag 900, Cu 100
  Hmotnosť:18 g
  Priemer:34 mm
  Hrana:nápis: „BRATISLAVSKÉ KORUNOVÁCIE“
  Výrobca:Poľská štátna mincovňa (Mennica Państwowa)
  Rytec:Stanislaw Golębiewski
  Náklad:8 900 ks v bežnom vyhotovení
  4 800 ks v proof vyhotovení
  Emisia:13. 7. 2005