en en

Bratislavský mier – 200. výročie uzavretia

Pamätná strieborná minca v nominálnej hodnote 200 Sk

Bankovky a mince, Bratislavský mier – 200. výročie uzavretia
Bankovky a mince, Bratislavský mier – 200. výročie uzavretia

Vojny, ktoré Napoleon Bonaparte viedol v rokoch 1796 – 1815 zasiahli aj západnú časť územia Slovenska, ktoré bolo v tom čase súčasťou habsburskej monarchie. Po prvýkrát sa napoleonské vojská dostali na Slovensko v súvislosti s prípravou na bitku, známu ako bitka troch cisárov, ktorá sa odohrala 2. decembra 1805 pri Slavkove. Napoleonova armáda v nej zvíťazila nad vojskami rakúskeho cisára Františka I. a ruského cára Alexandra I. Spojenci utrpeli značné straty a Rakúsko bolo donútené ku kapitulácii.

Záverečné rokovania rakúskych a francúzskych diplomatov o mieri sa konali koncom decembra 1805 v Bratislave (vtedajší Prešporok). Mierová zmluva bola podpísaná

26. decembra 1805 v klasicistickej rezidencii ostrihomského arcibiskupa, dnes známej ako Primaciálny palác. Obsahovala pre Rakúsko tvrdé podmienky a nastolila nové rozdelenie Európy. Rakúsko prišlo o svoj vplyv v Nemecku a stratilo všetky územia v Taliansku, Dalmáciu, Tirolsko a Vorarlbersko.

 • Popis mince

  Lícna strana:
  Na líci mince je v pravej časti zobrazený Primaciálny palác v Bratislave, v ktorom bola podpísaná mierová zmluva. Uprostred mincového poľa je vojenská štandarda napoleonských vojsk, na vrchole ktorej je orlica, symbol Napoleona I. V dolnej časti kompozíciu dotvára pečať Bratislavy a skrížené šable porazenej rakúskej a ruskej armády zviazané stuhou. Štylizované iniciálky mena a priezviska autora výtvarného návrhu Pavla Károlyho a značka Mincovne Kremnica sú pri spodnom okraji mince. Pri hornom okraji mince je v opise uvedený názov štátu SLOVENSKÁ REPUBLIKA. Vpravo od štandardy je štátny znak, pod ním nominálna hodnota 200 Sk. Letopočet razby 2005 je vľavo od rukoväti šable.

  Rubová strana:
  Na rube mince je v ľavej časti zobrazený francúzsky cisár Napoleon I. a v pravej časti rakúsky cisár František I. Pri hornom okraji mince je v dvoch riadkoch nápis BRATISLAVSKÝ MIER, pod ním je napoleonský vojak na koni a vpravo od neho kanón. Kompozíciu dotvárajú zvlnené stuhy s nápismi vo francúzskom jazyku PAIX DE PRESBOURG a v nemeckom jazyku PRESSBURGER FRIEDEN s letopočtom 1805. Pri spodnom okraji mince je umiestnený bubon.

 • Údaje o minci
  Autor:Pavel Károly
  Materiál:Ag 900, Cu 100
  Hmotnosť:18 g
  Priemer:34 mm
  Hrana:nápis: „• 26 DECEMBER • 5 NIVOSE AN 14“
  Výrobca:Mincovňa Kremnica
  Rytec:Dalibor Schmidt
  Náklad:5 100 ks v bežnom vyhotovení
  3 400 ks v proof vyhotovení
  Emisia:23. 12. 2005