en en

Ukončenie výstavby Starej pevnosti v Komárne – 450. výročie

Pamätná strieborná minca v nominálnej hodnote 500 Sk

Bankovky a mince, Ukončenie výstavby Starej pevnosti v Komárne – 450. výročie
Bankovky a mince, Ukončenie výstavby Starej pevnosti v Komárne – 450. výročie

Komárno, jedno z najstarších sídlisk v Karpatskej kotline, mesto ležiace na sútoku Dunaja a Váhu, sa v čase tureckej expanzie v 16. storočí dostalo na pomedzie habsburskej a osmanskej ríše. Tunajší stredoveký kráľovský hrad bol preto v polovici 16. storočia, za panovania Ferdinanda I., prebudovaný na dobre brániteľnú pevnosť. Vyhotovením jej plánu panovník pravdepodobne poveril významného talianskeho staviteľa, maliara a sochára Pietra Ferrabosca, ktorý navrhol moderný mnohouhlový bastiónový systém. Výstavba renesančnej protitureckej pevnosti sa začala v roku 1546 pod vedením talianskych staviteľov a bola dokončená v roku 1557.

Starú pevnosť v 17. storočí rozšírili o Novú pevnosť a predsunuté predmostia za riekami Dunaj a Váh. V 19. storočí bola základom pre budovanie rozsiahleho obranného systému, ktorý sa stal najväčšou, najsilnejšou a nikdy nedobytou obrannou stavbou Rakúsko-Uhorskej monarchie. Svojou architektonicko-historickou hodnotou patrí medzi najvýznamnejšie historické fortifikačné stavby na svete.

 • Popis mince

  Lícna strana:
  Na líci mince je v hornej časti zobrazená Stará pevnosť v Komárne, pred ktorou sa plavia dve bojové lode. Názov štátu SLOVENSKÁ REPUBLIKA je v opise pri spodnom okraji, za ním je umiestnený štátny znak a letopočet razby 2007. Nad pevnosťou je označenie nominálnej hodnoty mince 500 Sk. Štylizované iniciálky autora výtvarného návrhu lícnej strany mince Karola Lička sú vpravo pod loďou umiestnenou v popredí.

  Rubová strana:
  Na rube mince je v hornej časti zobrazená Stará pevnosť podľa dobovej rytiny zo 16. storočia a letopočet ukončenia jej výstavby 1557. V spodnej časti je fragment scény z protitureckých bojov v kompozícii s bojovými vlajkami a kopijami po stranách. Pri hornom okraji je v opise text PEVNOSŤ KOMÁRNO. Štylizované iniciálky autorky výtvarného návrhu rubovej strany mince Márie Poldaufovej a značka Mincovne Kremnica sú umiestnené vľavo pod zobrazením pevnosti.

 • Údaje o minci
  Autor:Karol Ličko (averz), Mária Poldaufová (reverz)
  Materiál:Ag 925, Cu 75
  Hmotnosť:33,63 g
  Priemer:40 mm
  Hrana:reliéfny nápis „NEC ARTE NEC MARTE” (ani ľsťou ani silou) a „COMORRA“ (Komárno)
  Výrobca:Mincovňa Kremnica
  Rytec:Dalibor Schmidt
  Náklad:4 600 ks v bežnom vyhotovení
  2 600 ks v proof vyhotovení
  Emisia:15. 5. 2007