en en

Ukončenie výstavby Starej pevnosti v Komárne – 450. výročie

Pamätná strieborná minca v hodnote 500 Sk

Komárno, jedno z najstarších sídlisk v Karpatskej kotline, mesto ležiace na sútoku Dunaja a Váhu, sa v čase tureckej expanzie v 16. storočí dostalo na pomedzie habsburskej a osmanskej ríše. Tunajší stredoveký kráľovský hrad bol preto v polovici 16. storočia, za panovania Ferdinanda I., prebudovaný na dobre brániteľnú pevnosť. Vyhotovením jej plánu panovník pravdepodobne poveril významného talianskeho staviteľa, maliara a sochára Pietra Ferrabosca, ktorý navrhol moderný mnohouhlový bastiónový systém. Výstavba renesančnej protitureckej pevnosti sa začala v roku 1546 pod vedením talianskych staviteľov a bola dokončená v roku 1557.

Starú pevnosť v 17. storočí rozšírili o Novú pevnosť a predsunuté predmostia za riekami Dunaj a Váh. V 19. storočí bola základom pre budovanie rozsiahleho obranného systému, ktorý sa stal najväčšou, najsilnejšou a nikdy nedobytou obrannou stavbou Rakúsko-Uhorskej monarchie. Svojou architektonicko-historickou hodnotou patrí medzi najvýznamnejšie historické fortifikačné stavby na svete.

Popis mince

Lícna strana

Lícna strana:
Na líci mince je v hornej časti zobrazená Stará pevnosť v Komárne, pred ktorou sa plavia dve bojové lode. Názov štátu SLOVENSKÁ REPUBLIKA je v opise pri spodnom okraji, za ním je umiestnený štátny znak a letopočet razby 2007. Nad pevnosťou je označenie nominálnej hodnoty mince 500 Sk. Štylizované iniciálky autora výtvarného návrhu lícnej strany mince Karola Lička sú vpravo pod loďou umiestnenou v popredí.

Rubová strana

Rubová strana:
Na rube mince je v hornej časti zobrazená Stará pevnosť podľa dobovej rytiny zo 16. storočia a letopočet ukončenia jej výstavby 1557. V spodnej časti je fragment scény z protitureckých bojov v kompozícii s bojovými vlajkami a kopijami po stranách. Pri hornom okraji je v opise text PEVNOSŤ KOMÁRNO. Štylizované iniciálky autorky výtvarného návrhu rubovej strany mince Márie Poldaufovej a značka Mincovne Kremnica sú umiestnené vľavo pod zobrazením pevnosti.

Autor:averz: Karol Ličko
Autor:reverz: Mária Poldaufová
Materiál:Ag 925, Cu 75
Hmotnosť:33,63 g
Priemer:40 mm
Hrana:reliéfny nápis „NEC ARTE NEC MARTE” (ani ľsťou ani silou) a „COMORRA“ (Komárno)
Výrobca:Mincovňa Kremnica
Rytec:Dalibor Schmidt
Náklad:v bežnom vyhotovení 4 600 ks
v proof vyhotovení: 2 600 ks
Emisia:15. 5. 2007

Výsledky súťaže

Informačný leták (PDF súbor; 851 KB)