en en

Ochrana prírody a krajiny – Národný park Nízke Tatry

Pamätná strieborná minca v nominálnej hodnote 500 Sk

Bankovky a mince, Ochrana prírody a krajiny – Národný park Nízke Tatry
Bankovky a mince, Ochrana prírody a krajiny – Národný park Nízke Tatry

Národný park Nízke Tatry bol vyhlásený v roku 1978 na území s rozlohou takmer 73 tisíc ha. Svojimi prírodnými a krajinárskymi hodnotami sa radí medzi najvýznamnejšie geografické celky Slovenska. Na jeho území sa nachádzajú rozsiahle krasové systémy. Medzi najvýznamnejšie krasové doliny patria Jánska a Demänovská dolina s najhlbšími a najdlhšími jaskynnými systémami na Slovensku. Rozpätie nadmorskej výšky od 355 m po 2043 m, pestrá geologická stavba, členitý reliéf a dlhodobé využívanie územia podmieňujú výskyt rôznorodých biotopov a mnohých druhov fauny a flóry. Tu žijúce populácie medveďa hnedého, vlka dravého, rysa ostrovida, orla skalného, tetrova hoľniaka, tetrova hlucháňa, jariabka hôrneho, kuvika vrabčieho či kuvika kapcavého sú kľúčové pre existenciu týchto druhov na Slovensku. Z flóry možno spomenúť mach ochyreu tatranskú a večernicu slovenskú, ktoré sa nevyskytujú nikde inde na svete a druhy lomikameň pozmenený a kučeravec čiarkovitý, ktoré nenájdeme nikde inde na Slovensku. Svojou krásou upútajú plesnivec alpínsky, poniklec slovenský, horcokvet Clusiov alebo soldanelka karpatská.

 • Popis mince

  Lícna strana:
  Na líci mince je v hornej polovici mincového poľa zobrazený najvyšší vrch Nízkych Tatier Ďumbier. Vpravo pod ním sú kvety soldanelky karpatskej, vľavo je názov štátu SLOVENSKÁ REPUBLIKA a štátny znak. Letopočet 2008 je pri spodnom okraji mince.

  Rubová strana:
  Na rube mince je uprostred porastu kosodreviny zobrazený medveď hnedý, ktorý je aj symbolom národného parku. Vpravo od neho je označenie nominálnej hodnoty mince 500 Sk, vľavo je uvedený názov národného parku NÁRODNÝ PARK NÍZKE TATRY, pod ktorým sú štylizované iniciálky mena a priezviska autora výtvarného návrhu mince Karola Lička a značka Mincovne Kremnica.

 • Údaje o minci
  Autor:Karol Ličko
  Materiál:Ag 925, Cu 75
  Hmotnosť:33,63 g
  Priemer:40 mm
  Hrana:reliéfny nápis „OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY“
  Výrobca:Mincovňa Kremnica
  Rytec:Dalibor Schmidt
  Náklad:4 300 ks v bežnom vyhotovení
  4 800 ks v proof vyhotovení
  Emisia:13. 5. 2008