en en

Bratislavské korunovácie – 400. výročie korunovácie Mateja II.

Pamätná zlatá minca v nominálnej hodnote 5 000 Sk

Bankovky a mince, Bratislavské korunovácie – 400. výročie korunovácie Mateja II.
Bankovky a mince, Bratislavské korunovácie – 400. výročie korunovácie Mateja II.

V 15. storočí, ale najmä v prvej tretine 16. storočia, ohrozovali Uhorsko intenzívne nájazdy Turkov. V roku 1526 v bitke pri Moháči porazili Turci kresťanskú armádu, a tým sa im otvorila cesta do uhorskej nížiny. Po obsadení hlavného mesta Budína rozhodol Uhorský snem v roku 1536, že hlavným a korunovačným mestom Uhorska bude Prešporok (dnešná Bratislava), ktorý mal nielen výhodnú polohu, ale aj strategické opevnenie. Prešporok sa stal zároveň aj snemovým mestom kráľovstva a sídlom najdôležitejších inštitúcií. Korunovačným miestom uhorských panovníkov bol gotický farský chrám svätého Martina. V rokoch 1563 – 1830 v ňom bolo korunovaných 11 uhorských kráľov a 8 kráľovských manželiek.
Ako tretí z uhorských kráľov bol v Prešporku 19. novembra 1608 korunovaný Matej II., ktorý vládol od roku 1611 aj v českých krajinách a od roku 1612 v celej rímsko-nemeckej ríši až do svojej smrti v roku 1619.

 • Popis mince

  Lícna strana:
  Na líci mince je zobrazená kompozícia interiéru a veže korunovačného Dómu svätého Martina a Bratislavského hradu s časťou jeho opevnenia. Názov štátu SLOVENSKÁ REPUBLIKA je v opise po oboch stranách kompozície. V spodnej časti mince je uprostred štátny znak a po jeho stranách je v rozdelenom riadku letopočet 2008. Štylizované iniciálky autorov výtvarného návrhu mince sú umiestnené nad opevnením pri okraji mince, a to Miroslava Ronaia MR vľavo a Branislava Ronaia BR vpravo.

  Rubová strana:
  Na rube mince je zobrazený portrét kráľa Mateja II. s korunovačnými insígniami – uhorskou kráľovskou korunou a korunovačným mečom v popredí. V pravej časti je zobrazená veža Michalskej brány a veža františkánskeho kostola v Bratislave. Pri pravom okraji mince sú v opise v troch riadkoch texty KORUNOVÁCIA MATEJA II., BRATISLAVA a rok korunovácie 1608. Pri spodnom okraji je označenie nominálnej hodnoty 5000 Sk. Pod rukoväťou meča je umiestnená značka Mincovne Kremnica MK medzi dvoma razidlami.

 • Údaje o minci
  Autor:Branislav Ronai, Miroslav Ronai
  Materiál:Au 900, Ag 75, Cu 25
  Hmotnosť:9,5 g
  Priemer:26 mm
  Hrana:vrúbkovaná
  Výrobca:Mincovňa Kremnica
  Rytec:Dalibor Schmidt
  Náklad:4 050 ks v proof vyhotovení
  Emisia:16. 9. 2008