en en

Bratislavské korunovácie – 350. výročie korunovácie Leopolda I.

Pamätná zlatá minca v nominálnej hodnote 5 000 Sk

Bankovky a mince, Bratislavské korunovácie – 350. výročie korunovácie Leopolda I.
Bankovky a mince, Bratislavské korunovácie – 350. výročie korunovácie Leopolda I.

V prvej tretine 16. storočia ohrozovali Uhorsko nájazdy Turkov. Po obsadení hlavného mesta Budína rozhodol Uhorský snem v roku 1536, že hlavným a korunovačným mestom Uhorska bude Prešporok (dnešná Bratislava). V rokoch 1563 – 1830 bolo v gotickom Dóme sv. Martina korunovaných 11 panovníkov a 8 kráľovských manželiek.

Ako šiesty z uhorských kráľov bol v Prešporku korunovaný Leopold I. Korunovácia mladého princa sa uskutočnila 27. júna 1655. Vlády sa ujal v roku 1657 a panoval až do svojej smrti v roku 1705. Jeho takmer polstoročnú vládu poznačili viaceré protihabsburské povstania a najmä protiturecké vojny. Turecko v nich utrpelo najväčšie porážky a Turci boli vyhnaní z Uhorska. Habsburská monarchia, ktorá bola dovtedy len voľným zväzkom krajín strednej Európy, dostala pevné základy a stala sa poprednou európskou monarchiou.

 • Popis mince

  Lícna strana:
  Na líci mince je herold – stredoveký oznamovateľ správ, prítomný na každej korunovácii kráľa, a veduta Bratislavy s Bratislavským hradom a korunovačným Dómom sv. Martina. Pri hornom okraji mince je názov štátu SLOVENSKÁ REPUBLIKA. Medzi hradom a dómom je letopočet razby 2005, vpravo od herolda je štátny znak a po ním nominálna hodnota mince. Štylizované iniciálky autora výtvarného návrhu lícnej strany mince Karola Lička KL a značka Mincovne Kremnica MK sú pod plášťom herolda pri spodnom okraji mince.

  Rubová strana:
  Na rube mince je portrét kráľa Leopolda I. s uhorskou kráľovskou korunou v popredí. Pri hornom okraji mince je nápis KORUNOVÁCIA LEOPOLDA I. a pri spodnom okraji súčasný názov korunovačného mesta uhorských kráľov BRATISLAVA a rok korunovácie 1655. Štylizované iniciálky autora výtvarného návrhu rubovej strany mince akademického sochára Michala Gavulu MG sú pod uhorskou korunou pri spodnom okraji mince.

 • Údaje o minci
  Autor:Karol Ličko (averz), akad. soch. Michal Gavula (reverz)
  Materiál:Au 900, Ag 75, Cu 25
  Hmotnosť:9,5 g
  Priemer:26 mm
  Hrana:vrúbkovaná
  Výrobca:Mincovňa Kremnica
  Rytec:Jozef Brtko, Dalibor Schmidt
  Náklad:5 000 ks vo vyhotovení proof
  Emisia:15. 12. 2005