en en

Upozornenie Národnej banky Slovenska na činnosť spoločnosti First SkyWay INVEST Group Ltd.

16. 01. 2019 | Informácia pre verejnosť

Národná banka Slovenska upozorňuje na činnosť spoločnosti First SkyWay INVEST Group Ltd. so sídlom vo Veľkej Británii, ktorá ponúka verejnosti na území Slovenskej republiky možnosť investície formou ponuky akcií spoločnosti Euroasian Rail Skyway Systems Holding Ltd. bez toho, aby bol zverejnený prospekt cenného papiera schválený Národnou bankou Slovenska alebo orgánom dohľadu členského štátu Európskej únie s následným oznámením (notifikáciou) schváleného prospektu cenného papiera Národnej banke Slovenska.

Zoznam Národnou bankou Slovenska schválených prospektov nájdete tu a zoznam Národnou bankou Slovenska prijatých notifikácií od orgánov dohľadu členských štátov Európskej únie nájdete tu.

Národná banka Slovenska dlhodobo upozorňuje klientov na finančnom trhu, aby si v prípade záujmu o investovanie na finančných trhoch dôkladne zvážili, s ktorým subjektom vstúpia do zmluvného vzťahu. Národná banka Slovenska odporúča dôkladne zvážiť všetky riziká, ktoré súvisia s danou investíciou, vrátane vlastných finančných možnosti, investičných preferencií a schopnosti zvládať prípadné straty.