en en

Upozornenie Národnej banky Slovenska na činnosť spoločnosti FIVE WINDS ASSET MANAGEMENT a spoločnosti QW LIANORA SWISS CONSULTING

16. 01. 2019 | Informácia pre verejnosť

Národná banka Slovenska upozorňuje na činnosť spoločnosti FIVE WINDS ASSET MANAGEMENT a spoločnosti QW LIANORA SWISS CONSULTING. Obe spoločnosti poskytujú investičné služby v rámci Európskej únie, vrátane územia Slovenskej republiky, bez splnenia legislatívnych povinností Slovenskej republiky a nedisponujú žiadnym povolením na činnosť. S najväčšou pravdepodobnosťou sa môže jednať o pyramídový podvod. Informácie ohľadne pyramídových podvodov nájdete tu.

Národná banka Slovenska, ako inštitúcia oprávnená udeľovať povolenia podľa zákonov, ktoré regulujú finančný trh, upozorňuje, že žiadna z vyššie uvedených spoločností nemá povolenie, ktoré by ju oprávňovalo podnikať v Slovenskej republike vykonávaním činnosti podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov. Rovnako žiadna z vyššie uvedených spoločností nemá povolenie, ktoré by ju oprávňovalo podnikať v Slovenskej republike vykonávaním činnosti podľa zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Súčasne Národná banka Slovenska uvedené spoločnosti neeviduje ani ako poskytovateľov investičných služieb na základe jednotného európskeho povolenia.

Vykonávanie investičných činností spoločnosťou FIVE WINDS ASSET MANAGEMENT a spoločnosťou QW LIANORA SWISS CONSULTING nepodlieha dohľadu Národnej banky Slovenska a finančné prostriedky investované do aktivít týchto spoločností nepodliehajú ochrane podľa zákonov Slovenskej republiky. Zároveň Národná banka Slovenska upozorňuje potenciálnych investorov, že nie je možné ani sprostredkovať (predávať) služby týchto spoločností treťou stranou na území Slovenskej republiky.

Národná banka Slovenska dlhodobo upozorňuje klientov na finančnom trhu, aby si v prípade záujmu o investovanie na finančných trhoch dôkladne zvážili, s ktorým subjektom vstúpia do zmluvného vzťahu a preverovali si oprávnenie danej osoby na internetovej stránke NBS subjekty.nbs.sk. NBS odporúča dôkladne zvážiť všetky riziká, ktoré súvisia s danou investíciou, vrátane vlastných finančných možností, investičných preferencií a schopnosti zvládať prípadné straty.