en en

Upozornenie Národnej banky Slovenska na činnosť spoločnosti Chris Gardner Group

28. 06. 2019 | Informácia pre verejnosť

Národná banka Slovenska upozorňuje na činnosť spoločnosti Chris Gardner Group, so sídlom na Raadbuspladsen 16, 1550 Kodaň, Dánsko a 17 State Street, Suite 4000, New York. Táto spoločnosť ponúka formou telefonickej a e-mailovej komunikácie verejnosti na území Slovenskej republiky možnosť investície formou ponuky akcií spoločnosti Altum Pharmaceuticals Inc. Spoločnosť ponúkala svoje služby taktiež prostredníctvom oficiálneho webového sídla www.chrisgardnergroup.com, ktoré je ku dnešnému dňu už neaktívne.

Národná banka Slovenska upozorňuje, že spoločnosť Chris Gardner Group nemá povolenie vykonávať činnosť podľa zákona o cenných papieroch a investičných službách. Národná banka Slovenska zároveň neeviduje uvedenú spoločnosť ani ako poskytovateľa investičných služieb na základe jednotného európskeho povolenia.

Investičné činnosti spoločnosti Chris Gardner Group tak nepodliehajú dohľadu Národnej banky Slovenska a finančné prostriedky investované do aktivít tejto spoločnosti nepodliehajú ochrane investícií podľa zákonov Slovenskej republiky. Národná banka Slovenska zároveň upozorňuje potencionálnych investorov, že nie je možné ani sprostredkovať (predávať) služby týchto spoločností treťou stranou na území Slovenskej republiky.

Národná banka Slovenska dlhodobo upozorňuje klientov na finančnom trhu, aby si v prípade záujmu o investovanie na finančných trhoch dôkladne zvážili, s ktorým subjektom vstúpia do zmluvného vzťahu pri využívaní finančných služieb a oprávnenie jednotlivých subjektov si preverovali na internetovej stránke NBS. Národná banka Slovenska taktiež odporúča spotrebiteľom dôkladne zvážiť všetky riziká, ktoré súvisia s investovaním vzhľadom na množstvo šíriacich sa podvodných e-mailov, resp. scamov, ako aj s ohľadom na vlastné finančné možnosti spotrebiteľa, jeho investičné preferencie a schopnosť zvládať prípadné straty.