en en

Upozornenie NBS na činnosť spoločnosti NLF PLUS LIMITED

Národná banka Slovenska upozorňuje na spoločnosť NLF PLUS LIMITED, HE344321, so sídlom 77 Strovolou, Strovolos Center, 2nd floor, Flat/Office 204, 2018 Strovolos, Nicosia, Cyperská republika.

Táto spoločnosť nepodliehala dohľadu Národnej banky Slovenska a finančné prostriedky investované do aktivít tejto spoločnosti nepodliehajú ochrane investícií podľa zákonov Slovenskej republiky.

Národná banka Slovenska zároveň neeviduje uvedenú spoločnosť ani ako poskytovateľa finančných a investičných služieb na základe jednotného európskeho povolenia. Národná banka Slovenska zároveň upozorňuje potencionálnych investorov, že nie je možné ani sprostredkovať (predávať) služby tejto spoločnosti treťou stranou na území Slovenskej republiky.

Národná banka Slovenska dlhodobo upozorňuje klientov na finančnom trhu, aby si v prípade záujmu vstúpiť do zmluvného vzťahu s finančnou inštitúciou dôkladne zvážili, s ktorým subjektom do zmluvného vzťahu vstúpia a oprávnenie jednotlivých subjektov si preverovali na internetovej stránke NBS.

Národná banka Slovenska taktiež odporúča spotrebiteľom dôkladne zvážiť všetky riziká, ktoré súvisia s investovaním vzhľadom na množstvo šíriacich sa podvodných e-mailov, resp. scamov, ako aj s ohľadom na vlastné finančné možnosti spotrebiteľa, jeho investičné preferencie a schopnosť zvládať prípadné straty.