en en

Podmienky vedenia loro účtov pre zahraničné banky a finančné inštitúcie

Podmienky vedenia loro účtov v slovenských korunách pre zahraničné banky a finančné inštitúcie v Národnej banke Slovenska upravuje Rozhodnutie NBS č. 8/2003 [PDF súbor, 441 KB].