en en

Zoznam platný od 1.1.2004 do 31.1.2004

Zoznam tvorcov PMR

Banka Slovakia, a.s.
Citibank (Slovakia), a.s.
Credit Lyonnais Bank Slovakia, a.s.
Československá obchodní banka a.s., pobočka zahraničnej banky v SR
ČSOB Stavebná sporiteľňa, a.s.
Dexia banka Slovensko, a.s.
HVB Bank Slovakia, a.s.
ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky
Istrobanka, a.s.
Komerční banka Bratislava, a.s.
Ľudová banka, a.s.
OTP Banka Slovensko, a.s.
Poštová banka, a.s.
Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Slovenská Záručná a Rozvojová banka, a.s.
Stavebná sporiteľňa VÚB Wustenrot, a.s.
Tatra banka, a.s.
UniBanka, a.s.
Všeobecná úverová banka, a.s.