en en

Zoznam platný od 1.1.2008

Zoznam tvorcov PMR

Banky so sídlom na území SR
Citibank (Slovakia), a.s.
Československá obchodná banka, a. s.,
ČSOB Stavebná sporiteľňa, a.s.
Dexia banka Slovensko, a.s.
Istrobanka, a.s.
Komerční banka Bratislava, a.s.
OTP Banka Slovensko, a.s.
Poštová banka, a.s.
Privatbanka, a.s.
Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Slovenská Záručná a Rozvojová banka, a.s.
Tatra banka, a.s.
UniCredit Bank Slovakia, a.s.
VOLKSBANK Slovensko, a.s.
Všeobecná úverová banka, a.s.
Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.

Pobočky zahraničných bánk
ABN AMRO Bank, N.V., pobočka zahraničnej banky
Banco Mais, S. A., pobočka zahraničnej banky
BRE Bank SA, pobočka zahraničnej banky
Calyon S.A., pobočka zahraničnej banky
COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka zahraničnej banky, Bratislava
HSBC Bank plc, pobočka zahraničnej banky
ING Bank N. V., pobočka zahraničnej banky
J & T Banka, a.s., pobočka zahraničnej banky

Úverové družstvá
Fio, sporiteľné družstvo, organizačná zložka zahraničnej osoby