en en

Zoznam platný od 1.11.2005 do 20.6.2006

Zoznam tvorcov PMR

Banky so sídlom na území SR
Citibank (Slovakia), a.s.
Calyon Bank Slovakia, a.s.
ČSOB Stavebná sporiteľňa, a.s.
Dexia banka Slovensko, a.s.
HVB Bank Slovakia, a.s.
Istrobanka, a.s.
Komerční banka Bratislava, a.s.
Ľudová banka, a.s.
OTP Banka Slovensko, a.s.
Poštová banka, a.s.
Privatbanka, a.s. (Banka Slovakia, a.s.)
Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Slovenská Záručná a Rozvojová banka, a.s.
Stavebná sporiteľňa VÚB Wustenrot, a.s.
Tatra banka, a.s.
UniBanka, a.s.
Všeobecná úverová banka, a.s.

Pobočky zahraničných bánk
Banco Mais, S. A., pobočka zahraničnej banky
COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka zahraničnej banky, Bratislava
HSBC Bank plc, pobočka zahraničnej banky
ING Bank N. V., pobočka zahraničnej banky
Československá obchodní banka, a. s., pobočka zahraničnej banky v SR