en en

Zoznam platný od 21.6.2006 do 31.3.2007

Zoznam tvorcov PMR

Banky so sídlom na území SR
Citibank (Slovakia), a.s.
ČSOB Stavebná sporiteľňa, a.s.
Dexia banka Slovensko, a.s.
HVB Bank Slovakia, a.s.
Istrobanka, a.s.
Komerční banka Bratislava, a.s.
Ľudová banka, a.s.
OTP Banka Slovensko, a.s.
Poštová banka, a.s.
Privatbanka, a.s.
Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Slovenská Záručná a Rozvojová banka, a.s.
Tatra banka, a.s.
UniBanka, a.s.
Všeobecná úverová banka, a.s.
Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.

Pobočky zahraničných bánk
Banco Mais, S. A., pobočka zahraničnej banky
Calyon S.A., pobočka zahraničnej banky
COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka zahraničnej banky, Bratislava
HSBC Bank plc, pobočka zahraničnej banky
ING Bank N. V., pobočka zahraničnej banky
Československá obchodní banka, a. s., pobočka zahraničnej banky v  SR
J & T Banka, a.s., pobočka zahraničnej banky