en en

Zoznam platný od 1.8.2005 do 31.10.2005

Zoznam tvorcov PMR

Banka Slovakia, a.s.
Citibank (Slovakia), a.s.
Commerzbank Aktiengesellschaft, pobočka zahraničnej banky, Bratislava
Calyon Bank Slovakia, a.s.
Československá obchodní banka a.s., pobočka zahraničnej banky v SR
ČSOB Stavebná sporiteľňa, a.s.
Dexia banka Slovensko, a.s.
HSBC Bank plc, pobočka zahraničnej banky
HVB Bank Slovakia, a.s.
ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky
Istrobanka, a.s.
Komerční banka Bratislava, a.s.
Ľudová banka, a.s.
OTP Banka Slovensko, a.s.
Poštová banka, a.s.
Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Slovenská Záručná a Rozvojová banka, a.s.
Stavebná sporiteľňa VÚB Wustenrot, a.s.
Tatra banka, a.s.
UniBanka, a.s.
Všeobecná úverová banka, a.s.