en en

Neobchodovateľné aktíva

Starý názov: Mobilizácia/demobilizácia neobchodovateľných aktív – bude potrebné upraviť aj url.

NBS prijíma ako zábezpeku v úverových operáciách neobchodovateľné aktíva:

a) úverové pohľadávky,

b) RMBD,

c) termínované vklady zmluvných strán Eurosystému,

d) DECC.

Pred samotnou mobilizáciou neobchodovateľných aktív je nevyhnutné kontaktovať NBS.

Mobilizácia/demobilizácia úverovej pohľadávky

1. Zmluvná strana zašle do NBS MT540* (mobilizácia) / MT542* (demobilizácia)

2. Vysporiadanie úverovej pohľadávky prebieha v NBS

3. NBS zašle zmluvnej strane MT544* (konfirmáciu o úspešne mobilizovanej úverovej pohľadávke) / MT546* (konfirmáciu o úspešne demobilizovanej úverovej pohľadávke)

* Vzor MT540, MT542, MT544, MT546