en en

Publikácie k zavedeniu eura

Národná banka Slovenska v rámci informačnej kampane o zavedení eura na Slovensku pripravila rôzne typy publikácií, plagátov a informačných materiálov, ktoré sa stali jedným z najvýznamnejších komunikačných nástrojov.

1. Národný plán zavedenia eura v SR

Národný plán zavedenia eura [.pdf, 1050.5 kB]
aktualizácia apríl 2008, slovenská verzia

Národný plán zavedenia eura [.pdf, 784.4 kB]
aktualizácia apríl 2008, anglická verzia

Národný plán zavedenia eura [.pdf, 754.7 kB]
aktualizácia marec 2007, slovenská verzia

Národný plán zavedenia eura [.pdf, 936.6 kB]
aktualizácia marec 2007, anglická verzia

Národný plán zavedenia eura [.pdf, 122.7 kB]
jún 2005, slovenská verzia

2. Správa o stave plnenia Národného plánu zavedenia eura v SR

Správa o postupe príprav na prijatie eura v SR [.pdf, 283.6 kB]
Schválená vládou SR dňa 20. 8. 2008

Správa o postupe príprav na prijatie eura v SR [.pdf, 171.5 kB]
Schválená vládou SR dňa 6. 2. 2008

Správa o postupe príprav na prijatie eura v SR [.pdf, 146.7 kB]
Schválená vládou SR dňa 8. 8. 2007

Správa o postupe príprav na prijatie eura v SR [.pdf, 119.4 kB]
Schválená vládou SR dňa 7. 2. 2007

Správa o postupe príprav na prijatie eura v SR [.pdf, 128.1 kB]
Schválená vládou SR dňa 9. 8. 2006

Správa o postupe príprav na prijatie eura v SR [.pdf, 130.3 kB]
Schválená vládou SR v marci 2006

3. Stratégia prijatia eura v SR

Koncepcia vypracovania Národného plánu zavedenia eura v SR [.pdf, 237.7 kB]
Schválená BR NBS dňa 3. 12. 2004, vládou SR dňa 12. 1. 2005

Konkretizácia stratégie prijatia eura [.pdf, 414.9 kB]
september 2004, slovenská verzia

Konkretizácia stratégie prijatia eura [.pdf, 367.7 kB]
september 2004, anglická verzia

Stratégia prijatia eura v SR [.pdf, 458.4 kB]
júl 2003, slovenská verzia

Stratégia prijatia eura v SR [.pdf, 253.2 kB]
júl 2003, anglická verzia

4. Komunikačná stratégia o zavedení eura v SR

Komunikačná stratégia o zavedení eura v SR [.pdf, 587.6 kB]
október 2007, slovenská verzia

Komunikačná stratégia o zavedení eura v SR [.pdf, 537.7 kB]
október 2007, anglická verzia

5. Ostatné dokumenty

Úlohy Národnej banky v Eurosystéme [.pdf, 497.9 kB]
september 2008, slovenská verzia

Informačný leták pre verejnosť – Deň € = 1. január 2009 [.pdf, 1015.6 kB]
september 2008, slovenská verzia

Informačný leták pre verejnosť – Deň € = 1. január 2009 [.pdf, 988.3 kB]
september 2008, anglická verzia

Informačný leták pre verejnosť – Deň € = 1. január 2009 [.pdf, 1007.3 kB]
september 2008, maďarská verzia

Informačný leták pre verejnosť – Deň € = 1. január 2009 [.pdf, 1017.8 kB]
september 2008, rómska verzia

Desať bodov o eure [.pdf, 658 kB]
september 2008, slovenská verzia

Zavedenie eura na Slovensku [.pdf, 743.2 kB]
júl 2008, slovenská verzia

Euro prichádza na Slovensko [.pdf, 496.3 kB]
máj 2008, slovenská verzia

Euro prichádza na Slovensko [.pdf, 491.9 kB]
máj 2008, anglická verzia

Naše euro [.pdf, 494.1 kB]
máj 2008, slovenská verzia

Naše euro [.pdf, 491.8 kB]
máj 2008, anglická verzia

Ako vznikalo euro [.pdf, 563.9 kB]
máj 2008, slovenská verzia

Ako vznikalo euro [.pdf, 563.5 kB]
máj 2008, anglická verzia

Pripravme sa na euro – Otázky a odpovede [.pdf, 231.4 kB]
apríl 2008, slovenská verzia

Pripravme sa na euro – Základné informácie [.pdf, 248.5 kB]
apríl 2008, slovenská verzia

Slovenské eurové mince [.pdf, 1009.9 kB]
október 2007, slovenská verzia