en en

PTK – IS FINU/HRO - 2 - ukončené

dodanie funkčného a technického upgrade systému pre finančné účtovníctvo, hospodárenie a rozpočet

Účel PTK

Národná banka Slovenska plánuje verejné obstarávanie zákazky, ako verejnú súťaž nadlimitnej zákazky, na dodanie upgrade systému pre finančné účtovníctvo, hospodárenie a rozpočet ( IS FINU/HRO ). Účelom PTK je predstavenie nového projektu z technologickej a funkčnej roviny a získanie odpovedí na otázky uvedené v prílohe č. 2 tejto výzvy (ďalej len „otázky“). 

Národná banka Slovenska realizuje PTK za účelom získania informácií týkajúcich sa najmä optimalizácie technických požiadaviek predmetu zákazky, doby realizácie predmetu zákazky a stanovenia aktuálnej predpokladanej hodnoty zákazky.

Spôsob komunikácie

Písomná komunikácia prostredníctvom elektronickej pošty –  alexandra.gogova@nbs.sk

Priebeh PTK

Účastníci PTK zašlú svoje odpovede na otázky do 16.10.2023, 12:00 hod.

Otázky na vás sa nachádzajú v samostatnej prílohe výzvy.

Od účastníkov v PTK očakávame písomné odpovede na otázky.

PTK je ukončené

PTK je ukončené a odpovede zverejnené.

Ďakujeme za Vašu účasť.

Výzva_FINU2_PTK_2_kolo_f.docx

88.16 kB

Príloha č.1 FINU2_PTK2_Opis_predmetu_zakazky_NBS.docx

1.11 MB

Priloha č.2 – FINU2_PTK_Otazky_2_kolo.docx

54.65 kB

Príloha č.3 FINU2_PTK2_Prilohy k PTK 2_kolo.zip

7.35 MB

Príloha č.4 FINU2_PTK2_podklady k Prilohe č.8.zip

1.38 MB

odpovede anonymizovane PTK FINU2.pdf

213.19 kB