en en

PTK - Objednávkový systém súvisiaci so zabezpečením zdravotnej starostlivosti - ukončené

Národná banka Slovenska ako verejný obstarávateľ podľa ust. § 7 ods.1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní týmto informuje hospodárske subjekty o plánovanom vyhlásení verejného obstarávania, o uskutočnení odborných konzultácií s cieľom získania informácií pre stanovenie nediskriminačného opisu predmetu verejného obstarávania a zároveň vyzýva hospodárske subjekty na účasť na prípravných trhových konzultáciách (ďalej len „PTK“) zverejnených 29.7.2022na webovom sídle Národnej banky Slovenska, pričom PTK budú realizované písomnou komunikáciou prostredníctvom elektronickej pošty s kontaktnou osobou verejného obstarávateľa.

Spôsob komunikácie

Písomná komunikácia prostredníctvom elektronickej pošty – milan.kucera@nbs.sk

Lehota zaslania odpovedí

Účastníci PTK zašlú svoje odpovede na otázky do 09.09.2022, 12:00 h

Národná banka Slovenska plánuje verejné obstarávanie zákazky ako verejnú súťaž na poskytovanie objednávkových služieb súvisiacich so zabezpečením zdravotnej starostlivosti.

Cieľom budúcej zákazky je získať služby, ktorými sa má naplniť nová politika benefitov v celej inštitúcii. Národná banka Slovenska potrebuje zistiť aká je aktuálne situácia na trhu čo sa týka rozsahu produktov zabezpečujúcich jej požiadavky spĺňajúc ciele, ktoré si stanovila v rámci novej politiky benefitov.

PTK je ukončené

PTK je ukončené a odpovede zverejnené.

Ďakujeme za Vašu účasť.

Výzva_PTK_Objednávkový systém_ZDR.docx

85.45 kB

Príloha č. 1 – Popis požiadaviek na objednávkový systém.docx

21.02 kB

Príloha č. 2 – otázky.docx

31.34 kB

PTK_odpovede.pdf

197.46 kB