en en

PTK – Open Data - ukončené

dodanie implementácie centralizovanej platformy pre verejné dáta, tzv. Open Data

Účel PTK

Národná banka Slovenska plánuje verejné obstarávanie zákazky, ako verejnú súťaž nadlimitnej zákazky, na dodanie implementácie centralizovanej platformy pre verejné dáta, tzv. Open Data (dátový katalóg, dátové úložisko a prezentačná vrstva), vrátane čiastočnej migrácie dát z pôvodného webového sídla NBS, s využitím API tohto cieľového riešenia. Účelom PTK je predstavenie nového projektu z technologickej a funkčnej roviny a získanie odpovedí na otázky uvedené v prílohe č. 2 tejto výzvy (ďalej len „otázky“).  

Národná banka Slovenska realizuje PTK za účelom získania informácií týkajúcich sa najmä optimalizácie požiadaviek predmetu zákazky, doby realizácie predmetu zákazky a stanovenia aktuálnej predpokladanej hodnoty zákazky. 

Spôsob komunikácie

Písomná komunikácia prostredníctvom elektronickej pošty –  alexandra.gogova@nbs.sk

Priebeh PTK

Účastníci PTK zašlú svoje odpovede na otázky do 21.08.2023, 12:00 hod.

Otázky na vás sa nachádzajú v samostatnej prílohe výzvy.

Od účastníkov v PTK očakávame písomné odpovede na otázky.

PTK je ukončené

PTK je ukončené a odpovede zverejnené.

Ďakujeme za Vašu účasť.

PTK_OpenData_Výzva_Final.docx

88.14 kB

PTK_OPZ_OpenData_Final.docx

3.25 MB

PTK_Otazky_OpenData_FINAL_.docx

54.48 kB

Open Data odpovede PTK.pdf

221.04 kB