en en

Dáta za zvolené obdobieNeúčtovné položky denné za mesiac december

Neúčtovné položky (počet)
Deň Výzvy na inkaso Výzvy na zrušenie úhrady Formálne chyby Nedostatok likvidity Duplicitné položky
1.12 5342 7 0 0 7
2.12 19810 11 0 0 11
3.12 22014 13 0 0 13
4.12 5429 13 0 0 13
7.12 2070 6 0 0 6
8.12 5033 40 0 0 40
9.12 25523 6 0 0 6
10.12 20827 15 0 0 15
11.12 9725 8 0 0 8
14.12 36460 26 0 0 26
15.12 55761 4 0 0 4
16.12 170883 34 0 0 34
17.12 70331 23 0 0 23
18.12 21240 26 0 0 26
21.12 15259 11 0 0 11
22.12 17044 8 0 0 8
23.12 34051 31 0 0 31
28.12 13001 13 0 0 13
29.12 16698 6 0 0 6
30.12 412 30 0 0 30
31.12 4148 41 0 0 41
Priemer 27193 18 0 0 18
Spolu 571061 372 0 0 372

formát XML