en en

Dáta za zvolené obdobieNeúčtovné položky denné za mesiac december

Neúčtovné položky (počet)
Deň Výzvy na inkaso Výzvy na zrušenie úhrady Formálne chyby Nedostatok likvidity Duplicitné položky
1.12 13385 4 0 0 4
2.12 19604 5 0 0 5
3.12 15172 4 0 0 4
6.12 3454 4 0 0 4
7.12 3696 7 0 0 7
8.12 25920 13 0 0 13
9.12 15731 9 0 0 9
10.12 25201 10 0 0 10
13.12 9282 10 0 0 10
14.12 39196 3 0 0 3
15.12 20579 1 0 0 1
16.12 187226 2 0 0 2
17.12 65114 7 0 0 7
20.12 36159 5 0 0 5
21.12 54753 5 0 0 5
22.12 7545 16 0 0 16
23.12 9010 2 0 0 2
27.12 17991 8 0 0 8
28.12 4015 6 0 0 6
29.12 41333 6 0 0 6
30.12 25092 1 0 0 1
31.12 712 3 0 0 3
Priemer 29099 6 0 0 6
Spolu 640170 131 0 0 131

formát XML