en en

Dáta za zvolené obdobieNeúčtovné položky denné za mesiac september

Neúčtovné položky (počet)
Deň Výzvy na inkaso Výzvy na zrušenie úhrady Formálne chyby Nedostatok likvidity Duplicitné položky
3.09 16127 2 0 0 2
4.09 24454 3 0 0 3
5.09 5593 10 0 0 10
6.09 36468 2 0 0 2
7.09 46737 7 0 0 7
10.09 3519 2 0 0 2
11.09 10239 2 0 0 2
12.09 5969 2 0 0 2
13.09 35828 5 0 0 5
14.09 33566 5 0 0 5
17.09 23487 3 0 0 3
18.09 247625 8 0 0 8
19.09 4566 4 0 0 4
20.09 49910 10 0 0 10
21.09 12197 5 0 0 5
24.09 43541 9 0 0 9
25.09 5964 7 0 0 7
26.09 4848 11 0 0 11
27.09 90020 5 0 0 5
28.09 11661 4 0 0 4
Priemer 35616 5 0 0 5
Spolu 712319 106 0 0 106

formát XML