en en

Dáta za zvolené obdobieŠtatistika za rok 2009

Neúčtovné položky (počet)
Mesiac Výzvy na inkaso Výzvy na zrušenie úhrady Formálne chyby Nedostatok likvidity Duplicitné položky
I 500720 655 0 0 655
II 544635 763 0 0 763
III 574660 845 0 0 845
IV 521492 352 0 0 352
V 504005 377 0 0 377
VI 520432 424 0 0 424
VII 532414 369 0 0 369
VIII 520465 289 0 0 289
IX 545042 349 0 0 349
X 548789 682 0 0 682
XI 538533 275 0 0 275
XII 571061 372 0 0 372
Priemer 535187 479 0 0 479
Spolu 6422248 5752 0 0 5752

formát XML