en en

Dáta za zvolené obdobieŠtatistika za rok 2010

Neúčtovné položky (počet)
Mesiac Výzvy na inkaso Výzvy na zrušenie úhrady Formálne chyby Nedostatok likvidity Duplicitné položky
I 527063 335 0 0 335
II 554960 194 0 0 194
III 637971 282 0 0 282
IV 544459 414 0 0 414
V 569418 261 0 0 261
VI 597836 147 0 0 147
VII 589003 226 0 0 226
VIII 497363 227 0 0 227
IX 686335 173 0 0 173
X 578987 179 0 0 179
XI 622126 166 0 0 166
XII 640170 131 0 0 131
Priemer 587141 228 0 0 228
Spolu 7045691 2735 0 0 2735

formát XML