en en

Dáta za zvolené obdobieŠtatistika za rok 2011

Neúčtovné položky (počet)
Mesiac Výzvy na inkaso Výzvy na zrušenie úhrady Formálne chyby Nedostatok likvidity Duplicitné položky
I 622286 205 0 0 205
II 597336 139 0 0 139
III 615589 298 0 0 298
IV 652786 131 0 0 131
V 660391 183 0 0 183
VI 632164 136 0 0 136
VII 668791 120 0 0 120
VIII 652214 298 0 0 298
IX 679230 215 0 0 215
X 684840 184 0 0 184
XI 701392 353 0 0 353
XII 713285 286 0 0 286
Priemer 656692 212 0 0 212
Spolu 7880304 2548 0 0 2548

formát XML