en en

Dáta za zvolené obdobieŠtatistika za rok 2013

Neúčtovné položky (počet)
Mesiac Výzvy na inkaso Výzvy na zrušenie úhrady Formálne chyby Nedostatok likvidity Duplicitné položky
I 757947 133 0 0 133
II 756462 178 2 0 178
III 750671 205 0 0 205
IV 774546 150 0 0 150
V 785614 405 0 0 405
VI 767164 307 1 0 307
VII 794750 109 2 0 109
VIII 801958 228 4 0 228
IX 802123 214 2 0 214
X 838375 200 4 0 200
Priemer 782961 213 2 0 213
Spolu 7829610 2129 15 0 2129

formát XML