en en

Dáta za zvolené obdobieŠtatistika za rok 2009

Objem

Transakcie medzibankového platobného systému SIPS (počet)
Mesiac Platby Neúčtovné položky Spolu
zobraz detaily zobraz detaily
I 11223721 578763 11802484
II 11665721 618346 12284067
III 12577900 654736 13232636
IV 12523437 597596 13121033
V 11979400 579305 12558705
VI 12678304 594407 13272711
VII 12444256 614286 13058542
VIII 11588315 600016 12188331
IX 11919578 626526 12546104
X 12610318 629978 13240296
XI 12214091 620016 12834107
XII 14444972 654931 15099903
Priemer 12322501 614076 12936577
Spolu 147870013 7368906 155238919

formát XML