en en

Dáta za zvolené obdobieŠtatistika za rok 2010

Objem

Transakcie medzibankového platobného systému SIPS (počet)
Mesiac Platby Neúčtovné položky Spolu
zobraz detaily zobraz detaily
I 11843334 592534 12435868
II 11897121 634225 12531346
III 13151511 739927 13891438
IV 12804677 625661 13430338
V 12981850 651316 13633166
VI 13200129 675772 13875901
VII 12715736 667856 13383592
VIII 12280123 533219 12813342
IX 12769444 773076 13542520
X 13030721 622709 13653430
XI 13190888 703344 13894232
XII 15001512 709652 15711164
Priemer 12905587 660774 13566361
Spolu 154867046 7929291 162796337

formát XML