en en

Dáta za zvolené obdobieŠtatistika za rok 2011

Objem

Transakcie medzibankového platobného systému SIPS (počet)
Mesiac Platby Neúčtovné položky Spolu
zobraz detaily zobraz detaily
I 13119658 710982 13830640
II 12584100 672888 13256988
III 13841773 664982 14506755
IV 13315310 732165 14047475
V 13850464 743637 14594101
VI 13688457 678297 14366754
VII 13096475 751644 13848119
VIII 13105131 699870 13805001
IX 13169822 762416 13932238
X 13601597 769096 14370693
XI 13658156 787874 14446030
XII 15268123 797473 16065596
Priemer 13524922 730944 14255866
Spolu 162299066 8771324 171070390

formát XML