en en

Dáta za zvolené obdobieŠtatistika za rok 2012

Objem

Transakcie medzibankového platobného systému SIPS (počet)
Mesiac Platby Neúčtovné položky Spolu
zobraz detaily zobraz detaily
I 14122904 794784 14917688
II 13583600 810181 14393781
III 14090921 743445 14834366
IV 13986311 759544 14745855
V 14567059 764881 15331940
VI 14094536 762458 14856994
VII 13971376 761360 14732736
VIII 13690401 780902 14471303
IX 13611779 771003 14382782
X 15108076 811824 15919900
XI 14541013 784513 15325526
XII 15640618 806061 16446679
Priemer 14250716 779246 15029963
Spolu 171008594 9350956 180359550

formát XML