en en

Dáta za zvolené obdobieŠtatistika za rok 2013

Objem

Platby počet
Mesiac Úhrady Inkasá
  opravné položky   opravné položky
I 14500301 116 677697 0
II 13341832 156 657376 0
III 13826517 172 710122 0
IV 14754872 125 700384 0
V 14626030 346 710358 0
VI 13806112 277 705536 0
VII 14403060 88 722706 0
VIII 13511168 165 723521 0
IX 14079841 142 728973 0
X 15114347 153 744845 0
Priemer 14196408 174 708152 0
Spolu 141964080 1740 7081518 0

formát XML