en en

Dáta za zvolené obdobieŠtatistika za rok 2013

Počet

v tis. EUR

Platby Objem
Mesiac Úhrady Inkasá
  opravné položky   opravné položky
I 14239768.193 344.743 74182.822 0
II 13803169.589 183.157 71738.649 0
III 13553809.551 315.423 77664.416 0
IV 14495082.873 72.94 84805.612 0
V 14650957.168 1268.688 90158.99 0
VI 13968341.348 214.793 83982.357 0
VII 15292729.908 64.908 88971.206 0
VIII 13887457.98 426.431 91102.202 0
IX 14090258.756 239.999 88673.162 0
X 16092883.365 255.325 96222.223 0
Priemer 14407445.873 338.641 84750.164 0
Spolu 144074458.731 3386.407 847501.639 0

formát XML