en en

Neúčtovné položky - nedostatok likvidity

Správy, ktorými sa zo systému SIPS vracajú položky, ktoré nemohli byť spracované z dôvodu nedostatku likvidity.

Každý účastník platobného systému má v Národnej banke Slovenska otvorený účet peňažných rezerv, ktoré slúžia aj na výkon platobného styku. V prípade, že na tomto účte nemá účastník dosť prostriedkov pre krytie platieb, jeho platby sa nezrealizujú ale prejdú do tzv. čakacieho radu. Ak je v priebehu dňa účastníkov účet kreditovaný, sú čakajúce platby postupne realizované. Platby ktoré zostanú v čakacom rade na konci účtovného dňa sú zo systému vrátené formou správy o vylúčení z dôvodu nedostatku likvidity.